top of page
  • Viladom Ružová

Stavebné práce začali.

Updated: May 2, 2022V decembri 2021 sme začali s vypratávaním a čistením rodinného domu od starých povlakových krytín, podláh, obkladov, omietok. Vyfrézovali a vyvložkovali sme nanovo zdravý komín. Dňa 11.01.2022 nám bolo vydané povolenie stavebných úprav a zároveň sa vybavolalo aj stavebné povolenie z dôvodu potreby doplnenia statických oceľových nosných prvkov kvôli novej dispozícii, zateplenia domu a otvorov vo fasáde, ktoré bolo stavebným úradom v Prešove správoplatnené 18.03.2022.


„Statický posudok preukázal, že nosné konštrukcie rodinného domu sú neporušené a zdravé, ale pri zmene celkovej dispozície musíme doplniť oceľovú konštrukciu a podchytiť tak stropy jednotlivých podlaží." Realizujeme tak komplexnú prestavbu interiéru, rozvodov elektroinštalácií, slaboprúdov, bleskozvodu, NN prípojky, vody, kanalizácie, kúrenia a zavedenie nových technológií, ktoré budúcim obyvateľom podstatne spríjemnia život.“ Povedal Peter Debnár, hlavný projektový manažér celého projektu.


Vypratávanie starých dverí a drobného odpadu zabralo celý úvodný deň. Na ďalší deň nasledovalo vybúranie starých rozvodov, zárubní a nových priezorov v stenách.


Momentálne sa nachádzame v štádiu výstavby novej skladby podlahy a zriaďovaniu novej dispozície na prízemí domu. Dve ďalšie podlažia sú pripravené na zateplenie podláh, podlahového kúrenia a anhydritový poter. Obe podlažia sú ukončené na 80%. Montujeme nové okná, reprofilujeme schodisko a pripravujeme exteriérové práce.


Predpokladaný termín kolaudácie je Jún 2022.

161 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page