top of page
  • Viladom Ružová

Pozrite sa na ten parádny progres!

Updated: May 2, 2022

Máme dobré správy! Projekt viladomu Ružová napreduje od decembra závratným tempom a náš najbližší plán je jasný - omietanie!


Hoci sa na vnútorné omietky nekladú také vysoké nároky ako na vonkajšie, musia aj ony spĺňať určité požiadavky. Funkciou vnútorných omietok je najmä chrániť murivo pred mechanickým poškodením, zlepšovať technické vlastnosti konštrukcie, ako aj zvyšovať celkové estetické pôsobenie interiéru.


Predloha je jasná, cesta ku nej však dlhá a namáhavá :)


558 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page